Autóbusz tanfolyam (D)

 


Feltételek

 

 

 

  • Tanfolyamra történő felvételhez szükséges: érvényes "B" és "C" kategóriás vezetői engedély,  kettes csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat, mely szakrendelésen szerezhető meg.
  • A vezetői engedély bővítésének és a vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől  valamilyen kategóriából szereztek vezetői engedélyt, a vizsga alól mentesülnek.
  • 24 életév betöltése (már 23,5 évesen lehet jelentkezni a tanfolyamra, valamint 23 és 3/4 évesen bocsátható elméleti vizsgára)

 


Árak

 

 

 

 

 

Elméleti tanórák     Tanfolyamdíj  
1. Közlekedési ismeretek 8 óra   elméleti díj 39.900,- Ft
2. Vezetéselmélet 8 óra   E-learning díj 35.000,- Ft
3. Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek 4 óra      
Elmélet összesen 20 óra      

 


A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Elméleti tanórák időtartama 45 perc.
Elméleti hiányzás pótlása esetén 1.000 Ft/óra díjat kell fizetni.

 

 

 

 

 

Gyakorlati tanórák     Tanfolyamdíj  
4. Biztonsági üzemeltetés 8 óra   "BÜ" tanfolyamdíj 5.000,- Ft / óra
5. Rutin 8 óra   gyakorlati díj 8.000,- Ft / óra
"BÜ" vizsga 15 perc   (ez az óradíj az alap- és a pótórákra egyaránt vonatkozik)
Rutinvizsga 15 perc    
6. Városi vezetés 17 óra   Vizsgadíj (számítógépes)
7. Országúti vezetés 4 óra   Közlekedési ismeretek 4.600,- Ft
8. Vezetés hegyvidéken 2 óra   Biztonsági üzemeltetés 4.400,- Ft
Forgalmi vizsga 105 perc   Rutin vizsga 3.500,- Ft
Vezetési gyakorlat összesen 31 óra   Forgalmi vizsga 18.500,- Ft

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza.

  • 2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó határidők léptek életbe:

    24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, (5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.


Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres rutin vizsga után kerülhet sor. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.