Segédmotor-kerékpár tanfolyam (AM)

Feltételek

 

  • legalább 13 és ½ életév betöltés
  • írni, olvasni tudás
  • A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
  • Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől, kérelemre engedélyt kapott.
  • A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek).
  • A vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást.
  • Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; dietetikusi; mentőtiszti; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.

Árak

 

 

 

Elméleti tanórák     Tanfolyamdíj  
1. Közlekedési ismeretek 10 óra   Elméleti tandíj 19.900,- Ft
2. Vezetéselmélet 4 óra   E-learning díj 15.000,- Ft
3. Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek 2 óra      
4. Járművezetés elmélet 4 óra      
Elmélet összesen 20 óra      

 


A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Elméleti tanórák időtartama 45 perc.

 

Elméleti hiányzás pótlása 1.000,-Ft/óra

 

 

 

 

Gyakorlati tanórák     Tanfolyamdíj  
5. Járműkezelési (rutin) 4 óra   gyakorlati díj 3.500,- Ft / óra
6. Járműkezelési vizsga 15 perc   (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik)
7. Városi vezetés 6 óra      
8. Forgalmi vizsga 30 perc   Vizsgadíj (számítógépes)  
Vezetés és vizsga együtt 11 óra   Közlekedési ismeretek 4.600,- Ft
      Járműkezelési (rutin) 3.600,- Ft
      Forgalmi vizsga 3.600,- Ft

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10perc szünet.

 

 

  • 2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó határidők léptek életbe:

    24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, (5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.


Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor. Sikeres elméleti vizsgáját követően a jelölt járműkezelési vizsgát is tehet a 14. életév betöltése előtt, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után kerülhet sor.