Motorkerékpár tanfolyam (B+A1)

Következő Tanfolyam indul: legalább 3 fő jelentkezése esetén

Tanfolyam helye: 2112 Veresegyáz Köves u. 14. (műv.ház)

 

Feltételek

 

  • Alapfokú iskolai végzettség.
  • B. kategóriás vezetői engedély.
  • A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek).
  • A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
  • A vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől  valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.

Árak

 

 

 

Közlekedési ismeretek 1 óra
Vezetéselmélet 1 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra
   
Összesen: 3 óra
Elméleti díj  vagy  E-learning elmélet 10 000 Ft

 


A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek).
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.

Elméleti hiányzás pótlása esetén 1.000 Ft/óra díjat kell fizetni.

Gyakorlati tanórák

 

 

 

 

 

Járműkezelés (rutin) 1 óra
Városi vezetés 1 óra
Forgalmi vizsga 50 perc
Összesen: 3 óra
Gyakorlati díj: 5 000 Ft / óra
  (saját motorral) 3 000 Ft / óra

 


Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet.
(A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.)

A fenti táblázat az előírt minimális óraszámokat tartalmazza. Az egyes kategóriákhoz tartozó vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon, ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára.

Vizsgadíjak

 

 

 

 

 

Elméleti vizsgadíj 4 600 Ft
Gyakorlati vizsgadíj 11 000 Ft