Személygépjármű (B)

Feltételek

 

 • Alapfokú iskolai végzettség igazolása.
 • Tanfolyamra történő felvételre szükséges egy egészségügyi alkalmassági igazolás EÜ. 1. csoport, melyet a házi orvos állít ki. (Amennyiben rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, /A1,A2,A24 kategóriák / akkor nem kell új orvosi alkalmassági igazolás. )
 • Aki még vezetői engedéllyel nem rendelkezik, azt szeretnénk tájékoztatni, hogy kezdő vezetői engedélyt kap, mellyel két évig utánfutó nem vontatható, 18. életév betöltéséig csak Magyarország területére érvényes.
 • A vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga elvégzése, melynek megszerzését  igény szerint az iskola szervezetten bonyolítja le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől valamilyen kategóriából szereztek vezetői engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, az elsősegély nyújtó vizsga alól mentesülnek. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Felmentések:
  Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; dietetikusi; mentőtiszti; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 16 és 1/2 évesen jelentkezhet tanfolyamunkra és az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 16 és 3/4 év.
 • 2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó határidők léptek életbe:

  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, (5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Árak

Elméleti tanórák

 

 

Közlekedési ismeretek 16 óra
Vezetéselmélet 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 6 óra
Összesen:

28 óra

 
Elméleti díj:

35 000 Ft

 

 

E-learning 30 000 Ft

 


A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek). A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.

Elméleti hiányzás pótlása esetén 1.000 Ft/óra díjat kell fizetni.

Gyakorlati tanórák

 

 

 

  B B hétvége
Alapoktatás 9 óra 9 óra
Városi vezetés 14 óra 14 óra
Országúti vezetés 4 óra (160km) 4 óra (160km)
Éjszakai vezetés 2 óra 2 óra
Forgalmi vizsga 60 perc 60 perc
Összesen: 30 óra 30 óra
Gyakorlati díj: 5 000 Ft / óra

6 500Ft / óra

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni.

Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

Vizsgadíjak

 

 

 

Elméleti vizsgadíj 4 600 Ft
Gyakorlati vizsgadíj 11 000 Ft