Személygépjármű (B)

 

TÁJÉKOZTATÓ  "B"  KATEGÓRIÁRA

1 számú melléklet

 Felnőttképzési engedély szám: E-000539/2014                                                                    Képzési engedély szám: KF/778/1/2006

 

 1. Képző szerv neve:  HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMŰVEZETÖ-KÉPZŐ Kft.               

              Címe: 2100 Gödöllő, Patak tér 1.                                                              Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO):  113,98 %                      

 1. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság,                                                   Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):   63,82 %                      
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-077051/97                                     Képzési Költség  (KK)            :  310 000.-Ft
 3. Iskolavezető: Homoki László (tulajdonos), info@homokikft.hu ,            Telefonszám: +36309778800                                                                                           
 4. Ügyfélszolgálat címe:                                                 Gödöllő, Patak tér 1           Tel.  28/413-866            
 5. Ügyfélfogadás időpontja:                                                 Hétfőtől – szerda:                08: 00 – 17: 00-ig

                                                                                          Kedd - csütörtök:                08: 00 – 16: 00-ig

                                                                                                        Pénteken                            08: 00 – 13: 00-ig

 1. Fióktelephelyek címe: Veresegyház, Művelődési Ház;  Tel: 30/688-3828

                                                                                         

 1. Tanfolyamra történő felvétel módja:
  • az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben,
 • beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.
 1. Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • legalább 16 és ½ életév betöltése,
  • alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat
  • E-learning is elvégezheti a tanfolyam elméleti részét, beiratkozáshoz személyi és lakcímkártya szükséges.
  • külföldi állampolgárok is beiskolázhatók, de a vezetői engedély kiadásának feltétele a

35/2000. (XI.30) BM rendelet előírása.

A vizsgára bocsátás feltételei:

 1.      alapfokú iskolai végzettség, Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1. csoport) melyet a házi orvos állít ki, de   ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata is elegendő. E-learning- elvégzéséről szóló igazolás bemutatásával jelentkezhet vizsgára.

                Az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 1. ha a 16 és ¾ életévet betöltötte és a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. , vagy E-learning végzi a tanfolyam elméleti részét,.            

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az a külföldi állampolgár, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre engedélyt kapott.

                Mentesség az elméleti tanfolyam alól:

 • A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak).

                      ).  Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

                A vezetői engedély kiadásának feltételei:

 • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.
 • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását.

               Felmentések: - a 24/2005.(IV.21.) GKM. rendelet 2 sz. melléklet tartalmazza.

                                 

Tanfolyam tantárgyai:

 

Elméleti tanórák:                                                                                                Gyakorlati tanórák:

Közlekedési ismeretek

16 óra

Alapoktatás

  9 óra

 

 

Vezetéselmélet

6 óra

Városi vezetés

 14 óra

 

 

Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek

6 óra

Országúti vezetés

  4 óra

 

 

összesen:

28 óra

Éjszakai vezetés

  2 óra

 

 

Elméleti tandíj:

40 000.-Ft

Forgalmi vizsga

60 perc

60 perc

60 perc

E-learning:

40 000.-Ft

összesen:

30 óra

9 000.-/óra

270 000.-Ft.

Áth.tanuló (belépés: 20 000,-Ft)

10 000./óra

Gyakorlati díj:

min 10 óra

10 000./óra

100 000.-Ft

 •  
 • 18:00-óra utáni vagy hétvégi(szombat-vasárnap) gyakorlati vezetésnél a magasabb óradíjat számítjuk fel. (kivétel a tematikában előírt éjszakai vezetés). Ha tanulónk az előre egyeztetett gyakorlati vezetési óráját 24 órán belül lemondja, akkor 1 órát felszámítunk a tandíjból.
 • A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell jelentkezni, és ha 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, akkor ennek hiányában a tanfolyamot meg kell ismételni. Egy gyakorlati tanóra időtartama 50 perc + 10 perc szünet, vagy két tanóra egyben (1 óra 40 perc)
 • Forgalmi vizsga csak a 17. életév betöltése napján, vagy az után tehető.

  

                                  

11.  A HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMÜVEZETŐ-KÉPZŐ KFT. által biztosított járművek:

 • VW Polo,   SEAT LEON, DACIA SANDERO,  VW Golf VI,  KIA Ceed, TOYOTA YARIS,  Mazda 2,  Ford Fusion,   Skoda Fabia,   Ford Fiesta,   Ford Mondeo, NISSAN MICRA, HONDA CIVIC, stb.

12.  A hiányzás pótlásának módja:

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell.  Elméleti hiányzás pótlása 1.200 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

13. Tandíj befizetésének módja:

 • az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében, készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor - harmadik részlet és a  negyedik részlet a forgalmi vizsga előtt. Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát, a díjak változtatásának idejéről és azok mértékéről a tanulókat tájékoztatja. Sikertelen forgalmi vizsga esetén,

 minimum 4 óra pótóra + 1 óra forgalmi vizsgaóra megvétele szükséges!

14. „B” kategóriás képzésnél a tantárgyak hallgatása (kivéve: e-learning) alól felmentés nem adható.

15. Tanuló áthelyezés:

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a „képzési igazolás” nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja 2 példányban, (ezért díjat nem számítunk fel), amennyiben nincs díjfizetési hátraléka. A fel nem használt gyakorlati tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

16. Oktatási helyszínek:

 • Gödöllő, Méhész köz 5.
 • Gödöllő, Patak tér 1.
 • Veresegyház, Művelődési Ház

17.  Panaszkezelés: Panaszával az iskolavezetőhöz fordulhat hétfőn, és csütörtökön 08.00 – 10.00 óráig

18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

ITM. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 188.

email: kepzes-kghf@itm.gov.hu, Telefonszám: 06 1 373 1400

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató és gépjármű. A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

20.  A vizsgadíjak és megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes)                       4.600,- Ft
 • forgalmi vizsga                                                           11.000,- Ft
 • A vizsgadíjakat a tanuló iskolánk házipénztárába befizeti, melyről igazolást kap, és egyben megbízza ügyintézőnket a vizsgára való jelentkezés megszervezésével és lebonyolításával.

21.  A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • Sikeres vizsgáit követően az Okmányirodában kezdeményezheti vezetői engedélye kiadására irányuló eljárást. A vezetői engedélyt, az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

 

        Gödöllő, 2020. július 01.

 

                             

                                           

 

                                                  

                    Homoki László                                                                                               ………………………….………………..          

                      Iskolavezető                                                                                                Képzésben résztvevő (tanuló) aláírása

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 • Felmentések:
  Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; dietetikusi; mentőtiszti; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek
 • 2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó határidők léptek életbe:

  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, (5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.