Motorkerékpár tanfolyam (A2)

Feltételek

 

 • legalább 17 és ½ életév betöltés
 • egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki
 • alapfokú iskolai végzettség
 • A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 • Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől, kérelemre engedélyt kapott.
 • A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek).
 • A vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.

 • Felmentések:
  Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; dietetikusi; mentőtiszti; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.

Árak

 

 

 

Elméleti tanórák     Tanfolyamdíj  
1. Közlekedési ismeretek 16 óra   elméleti díj 35.000,- Ft
2. Vezetéselmélet 4 óra   E-learning  díj 30.000,- Ft
3. Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek 2 óra      
4. Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás 4 óra      
Elmélet összesen 26 óra      

 


A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek).
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. Öt sikertelen elméleti vizsga után az adott tantárgyból tanfolyamot kell ismételni.

Elméleti hiányzás pótlása esetén 1000 Ft/óra díjat kell fizetni.

 

 

 

 

 

Gyakorlati tanórák     Tanfolyamdíj  
4. Járműkezelési (rutin) 6 óra   gyakorlati díj 4.300,- Ft / óra
5. Járműkezelési vizsga 20 perc   (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik)
6. Városi vezetés 8 óra      
7. Országúti vezetés 2 óra (80km)   Vizsgadíj (számítógépes)
8. Forgalmi vizsga 50 perc   Közlekedési ismeretek 4.600,- Ft
Vezetési gyakorlat 17 óra   Járműkezelési (rutin) 4.700,- Ft
      Forgalmi vizsga 11.000,- Ft

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

 • 2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó határidők léptek életbe:

  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, (5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.


Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.