TÁJÉKOZTATÓ "B+E" KATEGÓRIÁRA

1 számú melléklet

 

Felnőttképzési engedély szám: E-000539/2014                                                Képzési engedély szám: KF/778/1/2006

 

 1. Képző szerv neve:  HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMŰVEZETÖ-KÉPZŐ Kft.               

              Címe: 2100 Gödöllő, Patak tér 1.      Tel: 30/977-8800                            Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO):  %                     

 1. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság,                                             Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):   %                     
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-077051/97                                     Képzési Költség  (KK)            :  286 700 Ft
 3. Iskolavezető: Homoki László (tulajdonos), info@homokikft.hu ,            Telefonszám: +3630 9778800                                                                                            
 4. Ügyfélszolgálat címe:                                                 2100 Gödöllő, Patak tér 1.           Tel.  06-28 413-866            
 5. Ügyfélfogadás időpontja:                                           Hétfőtől – szerda:                 08: 00 – 17: 00-ig

                                                                                     Kedd - csütörtök:                  08: 00 – 16: 00-ig

                                                                                                   Péntek:                              08: 00 – 13: 00-ig

 1. Fióktelephelyek címe: 2112 Veresegyház, Köves utca 14.,  Művelődési Ház
 2. Elérhetőség: Tel: 06-30 4600041
 3. Tanfolyamra történő felvétel módja:
  • az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben,
 • beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.
 1. Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1. csoport) melyet a házi orvos állít ki, ha van érvényes vezetői  engedélye, akkor  a vezetői engedély fénymásolata is elegendő.

       Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági  vizsgát kell tenni.

 1. Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • kitöltött, a KAV által rendszeresített jelentkezési lap,
  • kitöltött, képzőszerv által rendszeresített jelentkezési lap
  • érvényes „B” kategóriás vezetői engedély mely nem ” kezdővezető” és annak fénymásolata, E-learning is elvégezheti a tanfolyam elméleti részét, beiratkozáshoz személyi és lakcímkártya szükséges.
  • külföldi állampolgárok is beiskolázhatók, de a vezetői engedély kiadásának feltételét
   a  35/2000. (XI.30.) BM rendelet szabályozza.

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség (melyet eredetiben be kell mutatni a Közlekedési Hatóságnak

               Az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • ha van érvényes „B” kategóriás vezetői engedélye mely nem ” kezdővezető”
 • ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 • Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre engedélyt kapott.

                Mentesség az elméleti tanfolyam alól:

 • A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és   a jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkezők).

                 A vezetői engedély kiadásának feltételei:

 • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.
 • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását.

               Felmentések: - felmentéseket a 24/2005.(IV.21.) GKM. rendelet 2 sz. melléklet tartalmazza.

 1. Tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tanórák:                                                                      Gyakorlati tanórák:

 

Közlekedési ismeretek

          4 óra

Biztonsági üzemeltetés

  4 óra

Vezetéselmélet

          3 óra

Járműkezelési (rutin)

  6 óra

Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek

           8 óra

„Bü” vizsga

15 perc

Munkavédelem, tűz. és rakodás ismeretek

           3 óra

Rutinvizsga

15 perc

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

           8 óra

Városi vezetés

  4 óra

 

 

Országúti vezetés

  4 óra (120 km)

összesen:

26 óra

Vezetés hegyvidéken

  2 óra

 

 

Forgalmi vizsga

 60 perc

 

 

összesen:

 17 óra

Elméleti tandíj:

50 000 Ft

Gyakorlati díj:

12 000 Ft / óra

Felmentés esetén: 40 000 Ft    
 

 

 

 • A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon,

       ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára.        Gyakorlati tanórák időtartama

       50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.)
  

11.  A HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMÜVEZETŐ-KÉPZŐ KFT. által biztosított járművek: Ford Mondeo és
                           egy hozzákapcsolt STEMA HP 2025-ös típusú pótkocsi

12.  A hiányzás pótlásának módja:

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell.  Elméleti hiányzás pótlása  1.000 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

13. Tandíj befizetésének módja:

 • az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében .készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor - harmadik részlet a járműkezelési (rutin) vizsga után - negyedik részlet a forgalmi vizsga előtt, Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát, a díjak változtatásának idejéről és azok mértékéről a tanulókat tájékoztatja.

      14. „B+E” kategóriás képzésnél a tantárgyak hallgatása (kivéve az e-learning) alól felmentés nem adható

      15. Tanuló áthelyezés:.

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a „képzési igazolás” nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja 2 példányban, (ezért díjat nem számítunk fel), amennyiben nincs díjfizetési hátraléka. A fel nem használt gyakorlati tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

      16. Oktatási helyszínek:

 •  Elmélet: 2100 Gödöllő, Patak tér 1. és 2112  Veresegyház, Köves utca 14., Művelődési Központ,
 •  Járműkezelési (rutin): 2100 Gödöllő, Méhész köz 5.
 •  Forgalmi oktatás: Gödöllő, Vác városok
 •  Biztonságos üzemeltetés műhely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5.

      17. Panaszkezelés: Panaszával az iskolavezetőhöz fordulhat hétfőn, és csütörtökön 08.00 – 10.00 óráig     

      18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

 • ITM. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 188.
 • email: kepzes-kghf@itm.gov.hu, Telefonszám: 06 1 373 1400

      19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató és gépjármű. A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági,  egészségügyi és munkavédelmi előírásokat  megtartja. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

     20.  A vizsgadíjak és  megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes)                                4 600,- Ft
 • szerkezet és üzemeltetési ismeretek (számítógépes)  4 600,- Ft
 • munkavédelem (számítógépes)                                4 600,- Ft
 • biztonságos üzemeltetés                                            4 400,- Ft
 • járműkezelés (rutin)                                                   3 500,- Ft
 • forgalom                                                                     11 000,- Ft

 A vizsgadíjakat a tanuló iskolánk házipénztárába befizeti, melyről igazolást kap, és egyben megbízza ügyintézőnket  a  vizsgára való jelentkezés megszervezésével és lebonyolításával.

      21.  A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását és postán megkapja vezetői engedélyét.  A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

        Gödöllő, 2022.10.01.

 

         Homoki László

           Iskolavezető                                                               

                                                                                                                        …………………………………………...

                                                                                                                                       Képzésben résztvevő (tanuló) aláírása

 Oktató: Mészáros László www.homokikft.hu autós iskola
 
Autó: Ford Mondeo
 
 • Tel: +36 70 311-68-45