Motorkerékpár tanfolyam (A1)

Feltételek

 

  • Alapfokú iskolai végzettség igazolása.
  • Tanfolyamra történő felvételre  szükséges egy egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1. csoport), melyet a házi orvos állít ki.
  • Aki még vezetői engedéllyel nem rendelkezik, azt szeretnénk tájékoztatni, hogy kezdő vezetői engedélyt kap, mellyel két évig utánfutó nem vontatható, 18. életév betöltéséig csak Magyarország területére érvényes.
  • A vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől  valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.

  • Felmentések:
    Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; dietetikusi; mentőtiszti; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.

  • 15 és 1/2 évesen jelentkezhet tanfolyamunkra és az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 16 és 3/4 év.

Árak

 

 

 

Elméleti tanórák     Tanfolyamdíj  
1. Közlekedési ismeretek 16 óra   elméleti díj székhelyen 35.000,- Ft
2. Járművezetés elmélet 4 óra   E-learning:díj: 30 000.- Ft.
3. Szerkezet és üzemeltetési ismeretek 2 óra      
Elmélet összesen 22 óra      

 


A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek).
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.

Elméleti hiányzás pótlása esetén 1.000 Ft/óra díjat kell fizetni.

 

 

 

 

 

Gyakorlati tanórák     Tanfolyamdíj  
4. Járműkezelési (rutin) 6 óra   gyakorlati díj

3.800,- Ft / óra

Járműkezelési vizsga 20 perc   (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik)
5. Városi vezetés 8 óra      
6. Országúti vezetés 2 óra   Vizsgadíj (számítógépes)  
Forgalmi vizsga 50 perc   Közlekedési ismeretek 4.600,- Ft
Vezetési gyakorlat 17 óra   Járműkezelési (rutin) 4.700,- Ft
      Forgalmi vizsga 11.000,- Ft

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az első elméleti vizsgától számított 2 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni.

Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.