Motorkerékpár tanfolyam (A24)

Feltételek

 

 • legalább 23 és ½ életév betöltés
 • egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki
 • alapfokú iskolai végzettség
 • A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 • Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől, kérelemre engedélyt kapott.
 • A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek).
 • A vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől  valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.

 • Felmentések:
  az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; dietetikusi; mentőtiszti; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek

Árak A1 kategóriával nem rendelkezőknek

 

 

 

Elméleti tanórák     Tanfolyamdíj  
1. Közlekedési ismeretek 16 óra   Elméleti díj 35 000,- Ft
2. Vezetéselmélet 6 óra   E-learning díj 30 000,- Ft
3. Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek 6 óra      
4. Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás 4 óra      
Elmélet összesen 32 óra      

 


A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek).
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
Elméleti hiányzás pótlása esetén 1000 Ft/óra díjat kell fizetni.

 

 

 

 

 

Gyakorlati tanórák     Tanfolyamdíj  
4. Járműkezelési (rutin) 10 óra   gyakorlati díj 4.300,- Ft / óra
5. Járműkezelési vizsga 20 perc   (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik)
6. Városi vezetés 11 óra      
7. Országúti vezetés 5 óra (200km)   Vizsgadíj (számítógépes)
8. Forgalmi vizsga 60 perc   Közlekedési ismeretek 4.600,- Ft
Vezetési gyakorlat 27 óra   Járműkezelési (rutin) 4.700,- Ft
      Forgalmi vizsga 11.000,- Ft

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza.

 • 2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó határidők léptek életbe:

  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, (5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.


Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.

Árak A1 kategóriával rendelkezőknek

 

 

 

 

 

Gyakorlati tanórák     Tanfolyamdíj  
1. Járműkezelési (rutin) 2 óra   gyakorlati díj 3.100,- Ft / óra
2. Járműkezelési vizsga 15 perc   (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik)
3. Városi vezetés 2 óra      
4. Országúti vezetés 2 óra   Vizsgadíj (számítógépes)
5. Forgalmi vizsga 40 perc   Járműkezelési (rutin) 4.700,- Ft
Vezetési gyakorlat 7 óra   Forgalmi vizsga 11.000,- Ft
         

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

A forgalmi vezetésre csak a sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor. Az első gyakorlati vizsgától számított egy éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgára kell menni.