Tehergépjármű + nehézpótkocsi (C+E)

 


Feltételek

 

 

 

  • Tanfolyamra történő felvételhez szükséges: érvényes "B" és "C" kategóriás vezetői engedély, mely nem kezdővezető.
  • A vezetői engedély bővítésének és a vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából szereztek vezetői engedélyt, a vizsga alól mentesülnek.
  • 21 életév betöltése.

 


Árak

 

 

 

 

 

Elméleti tanórák     Tanfolyamdíj  
1. Közlekedési ismeretek 4 óra   elméleti díj 33.500,- Ft
2. Vezetéselmélet 4 óra   E-lairning díj: 30 000.- Ft.
3. Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek 4 óra      
Elmélet összesen 12 óra      

 


A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Elméleti tanórák időtartama 45 perc.

Elméleti hiányzás pótlása esetén 1.000 Ft/óra díjat kell fizetni.

 

 

 

 

 

Gyakorlati tanórák     Tanfolyamdíj  
4. Biztonsági üzemeltetés 8 óra   "BÜ" tanfolyamdíj 5.000,- Ft / óra
5. Rutin 6 óra   gyakorlati díj 7 000,- Ft / óra
"BÜ" vizsga 15 perc   (ez az óradíj az alap- és a pótórákra egyaránt vonatkozik)
Rutinvizsga 20 perc    
6. Városi vezetés 5 óra   Vizsgadíj (eolső 3 számítógépes)
7. Országúti vezetés 2 óra   Közlekedési ismeretek 4.600,- Ft
8. Vezetés hegyvidéken 2 óra   Szerkezet és üzemeltetési ismeretek 4.600,- Ft
Forgalmi vizsga 60 perc   Biztonsági üzemeltetés 4.400,- Ft
Vezetési gyakorlat összesen 15 óra   Járműkezelési (rutin) 3.500,- Ft
      Forgalmi vizsga 11.000,- Ft

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az első elméleti vizsgától számított 2 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni.

Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres rutinvizsga után kerülhet sor. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.