Személygépkocsi + nehézpótkocsi tanfolyam (B+E)

 


Feltételek

 

 

 

  • Tanfolyamra történő felvételhez szükséges: érvényes "B" kategóriás vezetői engedély, mely nem kezdő vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcím kártya
  • A vizsgaigazolás átvételének feltétele legaláb az általános isokla elvégzését igazoló bizonyítvány valamint közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől  valamilyen kategóriából szereztek vezetői engedélyt, a vizsga alól mentesülnek.

 


Árak

 

 

 

 

 

Elméleti tanórák     Tanfolyamdíj  
1. Közlekedési ismeretek 4 óra   elméleti díj 43.700,- Ft
2. Vezetéselmélet 3 óra   E-learning díj 30.000,-  Ft
3. Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek 8 óra      
3. Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 3 óra      
         
Elmélet összesen 18 óra      

 


A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Elméleti tanórák időtartama 45 perc.

 

Elméleti hiányzás pótlása 1.000 Ft/óra

 

 

 

 

Gyakorlati tanórák     Tanfolyamdíj  
4. Biztonsági üzemeltetés 4 óra   "BÜ" tanfolyamdíj 8.000,- Ft / óra
5. Járműkezelési (rutin) 6 óra   gyakorlati díj 5.000,- Ft / óra
"BÜ" vizsga 15 perc   (ez az óradíj az alap- és a pótórákra egyaránt vonatkozik)
Rutinvizsga 15 perc    
6. Városi vezetés 5 óra   Vizsgadíj
7. Országúti vezetés (60 Km) 4 óra   Közlekedési ismeretek 4.600,- Ft
9. Vezetés hegyvidéken 2 óra   Szerkezet és üzemeltetési ismeretek 4.600,- Ft
Forgalmi vizsga 50 perc   Munkavédelem 4.600,- Ft
Vezetési gyakorlat összesen 17 óra   Biztonsági üzemeltetés 4.400,- Ft
      Rutin vizsga 3.500,- Ft
      Forgalmi vizsga 11.000,- Ft

 


A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza.

 

  • 2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó határidők léptek életbe:

    24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, (5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.


Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres rutin vizsga után kerülhet sor. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.